Waallandschap

De waal is een oude meanderende afgedamde riviertak die het landschap van dijken en polders doorsnijdt en IJsselmonde iets bijzonders geeft. De vruchtbare gronden in de oeverzone, tussen water en dijk, waren uitermate geschikt voor kleinschalige tuinbouw, waardoor deze strook een eigen karakter heeft. De hoofdbebouwing (boerderijen/woningen) ligt buiten deze zone, aan de dijk. De bebouwing in de oeverzone zelf bestaat uit bijgebouwen(schuren), die een charmant en informeel geheel vormen in combinatie met de aanwezige (moes)tuinen en boomgaarden. Deze passende bebouwingsvorm, met kleinschalige informeel ogende schuur- en kaswoningen, noemen we oeverschuren.

Voor een  uitgebreide toelichting over de inpassing van  bebouwing en beplanting in het Waallandschap  kunt u hier de folder “Waaloever” downloaden: Waaloever

Kaswoning

Schuurwoning

Beplanting

– solitaire boom in de oever
– zitje aan Waal
– insteekhaventje
– moestuin
– boomgaard
– wilgenrij

Denny KlompWaallandschap