Dijkenlandschap

Dijkwoning (regels)

Dijkerf

Karakteristiek voor IJsselmonde zijn de dijklinten en het zicht dat je tussen de bebouwing door op het achterliggende landschap hebt. Geen dijklint is hetzelfde. De hoogte van de dijken verschilt. Er zijn enkele dijklinten (met alleen een weg op de dijk) en dubbellinten (met zowel een weg boven als onderaan de dijk). Dijklinten zijn soms eenzijdig en dan weer tweezijdig bebouwd. Ook zijn de dijklinten dichter bebouwd naarmate ze dichter bij de bebouwde kom liggen, waardoor ze een meer kleinschalig en intiemer karakter hebben. Kortom: ieder dijk is anders en deze verschillen we graag behouden en benadrukken.

Dijkwoningen en dijkerven zijn passende bebouwingsvormen in het dijkenlandschap. De keuze voor een kleinschalige individuele dijkwoning of voor een grotere dijkboerderij en de collectieve opzet van een erf is mede afhankelijk van de plek. De afmetingen van de kavel, de directe omgeving en de karakteristiek van de desbetreffende dijk zijn mede bepalend.

Voor een  uitgebreide toelichting over de inpassing van  bebouwing en beplanting in het dijkenlandschap  kunt u hier de folder “Dijkenlandschap” downloaden: Dijkenlandschap

Dijkwoning

Dijkboerderij

Schuurwoning

Beplanting

– haag
– solitaire boom aan de dijk
– leilindes
– fruitbomen/boomgaard
– halfopen scherm in slootrand
– solitaire boom in slootrand

Denny KlompDijkenlandschap