Recreatie

Op IJsselmonde zijn verschillende recreatiegebieden aangelegd welke vooral zijn gericht op de recreant. De verwachting is dat de recreatiebehoefte vanuit steden de komende jaren verder zal toenemen. Recreatieve ontwikkelingen kunnen het buitengebied van IJsselmonde extra aantrekkelijk maken. Maar, landschappelijke kwaliteit is hierin niet vanzelfsprekend als het gaat om nieuwe bouwvolumes, parkeervoorzieningen, bebording en reclame-uitingen.

Voor een uitgebreide toelichting  over de inpassing van  ontwikkelingen op het gebied van  recreatie, kunt u hier de folder “Recreatie” downloaden: Recreatie.

– schuurgebouwen als accommodatie
– boerenerven zijn geschikt voor recreatieve (neven)functies
– kleinschalige eenvoudige picknickplaatsen
– weiland als tijdelijke parkeerplaats
– combineer recreatie met natuur

Denny KlompRecreatie