Coulisselandschap

Het coulisselandschap is een ‘nieuw’ landschapstype op IJsselmonde. Doordat de agrarische functie in het buitengebied afneemt worden door het aanplanten van zogenaamde coulissen (delen van) open polders opgedeeld in kleinere ruimten en geschikt gemaakt voor een meer kleinschalig gebruik. Deze polders liggen doorgaans aan de rand van het stedelijk gebied. De coulissen bestaan uit windsingels, rijen knotwilgen, rietstroken, broekbosjes of ander opgaande beplanting. De coulissewoning is de passende bebouwingsvorm bij dit door beplanting gedomineerde landschapstype. De woningen hebben het karakter van een bijgebouw (schuur). Kleinschalige, lage en langgerekte gebouwen, met een lichte en informele uitstraling, worden door de beplanting grotendeels aan het zicht ontrokken.

Voor een  uitgebreide toelichting over de inpassing van  bebouwing en beplanting in het coulissenlandschap  kunt u hier de folder “Coulissenlandschap” downloaden: Coulisselandschap

Coulissewoning

Beplanting

– kade met wilgen
– rietveld
– griend
– moerasbosje
– populierenrij
– elzensingel

Denny KlompCoulisselandschap