Landschappen op IJsselmonde

De basis voor ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied op IJsselmonde wordt gevormd door de zes landschapstypen die we in dit gebied onderscheiden. Ieder landschapstype kent zijn eigen karakteristiek en heeft daarbij passende bebouwingsvormen. Onder een bebouwingsvorm verstaan we het geheel van bebouwing (huis, schuur, garage) en beplanting (hagen, bomen, planten) van een erf.

Iedere bebouwingsvorm heeft een eigen karakteristiek, die ontstaat door een specifieke combinatie van bouwstenen voor bebouwing en beplanting. Als u doorklikt vindt u voor ieder landschapstype de passende bebouwingsvorm(en) en bijbehorende bouwstenen.

Dijkenlandschap

Polderlandschap

Waal landschap

Coulisselandschap

Boslandschap

Rivierlandschap

Denny KlompLandschappen op IJsselmonde