Rivierlandschap

De rivieren rond IJsselmonde staan nog steeds onder invloed van het getij. De waterstanden veranderen twee keer per dag met meer dan een meter. Deze dynamiek is heel bescheiden wanneer we het vergelijken met vroeger tijden; voordat er dijken waren overstroomde het land met grote regelmaat. In de grienden is het getij nog goed te zien wanneer deze twee keer per dag tijdens vloed overstromen, om daarna met eb weer leeg te stromen. Op andere plaatsen valt dit veel minder op, de meeste uiterwaarden zijn opgehoogd met slib, waardoor kunstmatig hoge landschappen met rechte steile oevers zijn ontstaan. De dynamiek van de rivier is hier niet goed zichtbaar. Het landschap langs de Oude Maas en de Noord is heel divers met recreatielandschappen, ontoegankelijke terreinen, een camping, grienden, havens, bedrijventerreinen en een enorme terp. Voor al deze plekken geldt dat de rivier een bijzondere kwaliteit biedt met het gevoel van ruimte dat ontstaat door de grote maat van het water en de lange zichtlijnen over de rivieren.

Voor een  uitgebreide toelichting over de inpassing van  bebouwing en beplanting in het rivierenlandschap  kunt u hier de folder “Rivieroever” downloaden: Rivieroever

Griendcultuur

Beplanting

– grienden (wilgen)
– laarzenpad
– solitaire bomen in de oeverrand
– deltanatuur
– bruggetjes
– rietvelden

Denny KlompRivierlandschap