Wonen

Om het buitengebied aantrekkelijk te maken en houden voor agrarische functies, recreatie en natuurbeleving  is het bouwen van  nieuwe woningen  in het buitengebied in principe niet toegestaan, met uitzondering van bepaalde situaties. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van de sloop en nieuwbouw van bestaande woningen, of in  situaties waarin ruimte voor ruimtewoningen  mogen worden ontwikkeld,  in ruil voor de sanering van kassen, (of andere opstallen die afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van het  landschap)  De gemeenten op IJsselmonde hebben de ambitie om de komende jaren 35 hectare verspreid liggend glas te saneren. In ruil daarvoor mogen er ongeveer 40 nieuwe woningen in het buitengebied gerealiseerd worden.

Een  uitgebreide toelichting over de inpassing van woningen  in de verschillende landschappen vind u in de folders die u per landschap kunt downloaden.

– wonen aan de dijk Dijkenlandschap
– wonen in de polder Polderlandschap
– wonen in het bos Boslandschap
– wonen tussen de coulissen Coulisselandschap
– wonen aan de Waal Waaloever

Regeling ruimte voor ruimte

In het kort komt de Regeling ruimte voor ruimte op het volgende neer: in ruil voor de sloop van alle kassen en bijgebouwen krijgt een tuinder het bouwrecht voor een of meer ruimte voor ruimtewoningen, onder voorwaarde dat de ontwikkeling bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het aantal bouwrechten is gerelateerd aan het te slopen oppervlak: 1 bouwrecht voor elke 5000m² kas en voor elke 1000m² bijgebouw. De ruimte voor ruimtewoning moet voldoen aan:

Hoofdgebouw (woning): oppervlak maximaal 125m², inhoud maximaal 650m³

Bijgebouw (schuur/garage): oppervlak 75m²

Daarnaast mag er nog maximaal 30m² bouwvergunningvrij worden bijgebouwd.

Flexibiliteit

Het is mogelijk om meerdere ruimte voor ruimtewoningen samen te voegen tot een groter woongebouw, of onder te verdelen in kleinere wooneenheden. Hierdoor is het mogelijk om niet alleen grote vrijstaande woningen in een duurder segment te bouwen, maar zijn er ook mogelijkheden voor kleinere woningtypen eventueel in een goedkoper segment.

1 rvr- eenheid
dijkwoning
2 onder 1 kap-woning

1 rvr- eenheid
coulissewoning
vrijstaande woning

2 rvr- eenheden
schuurwoning
2 onder 1 kap-woning

5 rvr- eenheden
boerderij
meergezinswoning

Denny KlompWonen