Polderlandschap

Polderwoning

Poldererf

Op een aantal plekken is het agrarische en meer grootschalige open polderlandschap nog aanwezig. Hier kan je de leegte, de wind en de luchten nog ervaren. Hier heb je nog uit- en overzicht. De bebouwing, van oudsher in de vorm van boerenerven met grotere boerderijen en schuren, bevindt zich aan de randen onderaan de dijklinten of langs de lange polderwegen. In het open landschap vormen deze met bomen omzoomde erven groen eilandjes in een zee van ruimte.

Polderwoningen en poldererven zijn passende bebouwingsvormen in het open polderlandschap. De keuze voor een individuele polderwoning of voor de collectieve grootschalig opzet van een poldererf, met hoofdgebouw (woning/boerderij) en bijgebouwen (schuren/schuurwoningen), is mede afhankelijk van de plek. De polderwoningen vind je vooral aan de dichter bebouwde dubbellinten, aan de randen van polders, tegen de dijken aangeplakt. De poldererven liggen veelal midden in de open polder, aan de wegen die daar dwars door heen lopen. De erven liggen op ruime afstand van elkaar.

Voor een  uitgebreide toelichting over de inpassing van  bebouwing en beplanting in het polderlandschap  kunt u hier de folder “Polderlandschap” downloaden: Polderlandschap

Polderwoning

Polderboerderij

Schuurwoning – ensemble

Beplanting

– solitaire boom in de voortuin
– leilindes
– streekeigen afrastering
– halfopen scherm van elzen
– windscherm van populieren
– meidoornhaag

Denny KlompPolderlandschap