Boslandschap

Boskamer

Boskavel

Het boslandschap is een relatief ‘nieuw’ landschapstype op IJsselmonde. Bossen zijn aangelegd als compensatie voor bijvoorbeeld de Maasvlakte, terwijl sommige bossen vooral met een recreatieve doelstelling zijn aangelegd. In de bosgebieden is er een combinatie van bos, open ‘kamers’ en waterpartijen, waardoor er een rijke schakering aan flora en fauna aanwezig is. Wandel-, fiets, en ruiterpaden doorkruisen het gebied. In de bossen is maar weinig bebouwing aanwezig, en de bebouwing die er is ligt deels verscholen in het bos.

Voor een  uitgebreide toelichting over de inpassing van  bebouwing en beplanting in het boslandschap  kunt u hier de folder “Boslandschap” downloaden: Boslandschap

Boskamer

Boskavel

Beplanting

– boskamer
– bosrandsoorten
– bosvijver
– moestuin in het bos
– takkenril als erfafscheiding

Denny KlompBoslandschap