(Verbrede) landbouw

De agrarische sector bepaalt nog steeds voor een groot deel het landschapsbeeld van IJsselmonde. Er vindt een continue schaalvergroting plaats: percelen zijn samengevoegd en landschapselementen zijn verdwenen. Doordat percelen van andere landbouwbedrijven worden aangekocht, schakelen deze boerenbedrijven (gedeeltelijk) over op andere bedrijfsvormen. Zo krijgen boerenbedrijven een steeds grotere rol in de versterking van recreatie, toerisme, natuurontwikkeling, enz.  Dit heeft ook ruimtelijke gevolgen voor het buitengebied van IJsselmonde.

Voor een uitgebreide toelichting  over de inpassing van  ontwikkelingen in de landbouw, kunt u hier de folder “(Verbrede) Landbouw” downloaden: Verbrede landbouw.

– hoofdgebouw en voorerf als visitekaartje
– een terras is een typisch element voor een achtererf
– streekeigen (bij)gebouwen
– donker(groen) kleurgebruik bij grote bij grote schuren en stallen
– zorg dat het landschap zichtbaar blijkt
– bloemrijke grasbermen zorgen voor natuurwaarden

Denny Klomp(Verbrede) landbouw