(Glas)tuinbouw

De glastuinbouw hoort op IJsselmonde. Veel glastuinbouwbedrijven zijn aan de grond gebonden en verbouwen bladgewassen. Op IJsselmonde is schaalvergroting vrijwel nergens meer mogelijk. Moderniseringen vinden daarom niet plaats door schaalvergroting, waardoor de glastuinbouw jaarlijks veroudert en afneemt. De wens  van tuinders en de markt is wel dat de tuinbouw zich verder blijft ontwikkelen. Daarom worden de kassen steeds groter en hoger en ontstaan teelten die niet alleen bodem gerelateerd zijn. In het landschap zijn deze ontwikkelingen zichtbaar als daar ook technische installaties voor worden gebruikt. Dit heeft ook ruimtelijke gevolgen. Tuinders kunnen bij de inrichting van hun bedrijf en erf  rekening houden met de kenmerken van het landschap wanneer ze kiezen voor de materialen, kleuren en beplanting.

Voor een uitgebreide toelichting over de inpassing van  (glas)tuinbouwontwikkelingen, kunt u hier de folder “(Glas) tuinbouw” downloaden: Glastuinbouw.

– ingegraven waterbassin
– ingepaste technische voorzieningen
– ruimte voor rondom kas
– dieren profiteren van groene randen en oevers

Denny Klomp(Glas)tuinbouw