Ontwikkelprocedure

U droomt er misschien al jaren over om uw eigen woning  of bedrijf te realiseren of uw bestaande woning of bedrijf uit te breiden in het buitengebied. Voordat u uw droom kunt verwezenlijken moet een aantal stappen doorlopen worden.  Bij die stappen is uw gemeente een belangrijke partner. Als goede samenwerkingspartner willen wij graag samen met u de haalbaarheid van uw plan onderzoeken. U kunt zelf ook een aantal stappen uitvoeren en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn geven we hieronder alvast aan welke dit zijn.

  1. Wanneer u in het buitengebied iets wilt bouwen of doen, check dan eerst of u hier een omgevingsvergunning voor nodig heeft.  (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen)
  1. Wanneer u een vergunning nodig heeft controleert u vervolgens of de ontwikkeling past binnen het huidige bestemmingsplan. Als dat zo is hoeft u alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt dit doen via de website omgevingsvergunning.nl
  1. Past de ontwikkeling niet in het bestemmingsplan, zet dan uw plan (functie, vormgeving, omvang en planning) op papier. Bespreek dit plan met (het bouwloket van) de ruimtelijke afdeling van uw   Inventariseer hoe de omgeving er tegenover staat en geef aan hoe uw plan bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit  van de omgeving. Pas/vul het aan wanneer uit het gesprek met de gemeente blijkt dat dit nodig is om de gemeente te overtuigen dat de ontwikkeling  passend is en bijdraagt aan de kwaliteit van de omgeving.
  1. Wil de gemeente meewerken aan uw bouwplan dat niet pas binnen het bestemmingsplan, dan is daar een nieuw bestemmingsplan voor nodig. Aan het maken van een nieuw bestemmingsplan zijn kosten verbonden. In principe zijn alle kosten, bijvoorbeeld voor de procedure, onderzoeken enzovoorts die hier bij horen voor uw rekening. Hier maken wij vooraf afspraken over.
  1. Voordat de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vast stelt, moet er eerst een procedure doorlopen worden. Op de website bestemmingsplan.nl kunt u een beschrijving van de procedure lezen, inclusief alle stappen. De procedure duurt minimaal zes maanden (gemiddeld een jaar). Aan het eind van de procedure stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan wel of niet vast.
  1. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en er ook geen mogelijkheid meer is om hiertegen in beroep te gaan, kunt u uw bouwaanvraag indienen. Op het moment dat u de bouwvergunning heeft gekregen, kunt u starten met de bouw.
Denny KlompOntwikkelprocedure